محصولات سایت

چادر هاسکی Tent Husky

به فروشگاه اینترنتی چادر هاسکی اسپورت گشت خوش آمدید

چادر 3 نفره هاسکی مدل Bizon 3 Clssic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره هاسکی مدل Bizon 3 Clssic

Husky Bizon 3 Clssic Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره هاسکی مدل Bizon 3 Clssic
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 4 نفره هاسکی مدل Bizon 4 Clssic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره هاسکی مدل Bizon 4 Clssic

Husky Bizon 4 Clssic Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره هاسکی مدل Bizon 4 Clssic
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 4 نفره هاسکی مدل Boyard 4 Classic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره هاسکی مدل Boyard 4 Classic

Husky Boyard 4 Classic Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره هاسکی مدل Boyard 4 Classic
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
چادر 3 نفره هاسکی مدل Bird 3 Classic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره هاسکی مدل Bird 3 Classic

Husky Bird 3 Classic Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره هاسکی مدل Bird 3 Classic
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 2 نفره هاسکی مدل Flame 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره هاسکی مدل Flame 2

Husky Flame 2 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره هاسکی مدل Flame 2
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
چادر 2 نفره هاسکی مدل Felen 2-3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره هاسکی مدل Felen 2-3

Husky Felen 2-3 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره هاسکی مدل Felen 2-3
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 2 نفره هاسکی مدل Falcon 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره هاسکی مدل Falcon 2

Husky Falcon 2 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره هاسکی مدل Falcon 2
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
چادر 4 نفره هاسکی مدل Bright 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره هاسکی مدل Bright 4

Husky Bright 4 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره هاسکی مدل Bright 4
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 2 نفره هاسکی مدل Bret 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره هاسکی مدل Bret 2

Husky Bret 2 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره هاسکی مدل Bret 2
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 8 نفره هاسکی مدل Boston 8
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره هاسکی مدل Boston 8

Husky Boston 8 Tent For 8 Person

مدلچادر 8 نفره هاسکی مدل Boston 8
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 4 نفره هاسکی مدل Bizon 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره هاسکی مدل Bizon 4

Husky Bizon 4 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره هاسکی مدل Bizon 4
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 3 نفره هاسکی مدل Bizon 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره هاسکی مدل Bizon 3

Husky Bizon 3 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره هاسکی مدل Bizon 3
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
چادر 3 نفره هاسکی مدل Bird 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره هاسکی مدل Bird 3

Husky Bird 3 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره هاسکی مدل Bird 3
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 3 نفره هاسکی مدل Beast 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره هاسکی مدل Beast 3

Husky Beast 3 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره هاسکی مدل Beast 3
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 3 نفره هاسکی مدل Baron 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره هاسکی مدل Baron 3

Husky Baron 3 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره هاسکی مدل Baron 3
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
چادر 4 نفره هاسکی مدل Baron 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره هاسکی مدل Baron 4

Husky Baron 4 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره هاسکی مدل Baron 4
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 3 نفره هاسکی مدل Fighter 3-4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره هاسکی مدل Fighter 3-4

Husky Fighter 3-4 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره هاسکی مدل Fighter 3-4
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 2 نفره هاسکی مدل Burton 2-3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره هاسکی مدل Burton 2-3

Husky Burton 2-3 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره هاسکی مدل Burton 2-3
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
موجود نیست
چادر 2 نفره هاسکی مدل Bizam 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره هاسکی مدل Bizam 2

Husky Bizam 2 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره هاسکی مدل Bizam 2
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 2 نفره هاسکی مدل Bizam 2 Classic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره هاسکی مدل Bizam 2 Classic

Husky Bizam 2 Classic Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره هاسکی مدل Bizam 2 Classic
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن