محصولات سایت

دوچرخه مریدا Bicycles Merida

به فروشگاه اینترنتی دوچرخه مریدا اسپورت گشت خوش آمدید

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 40-D سایز 29
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 40-D سایز 29

Merida Big Nine 40-D Mountain Bicycle Size 29

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 40-D سایز 29
رنگمشکی
سایز29
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.20-D سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.20-D سایز 26

Merida Matts 6.20-D Mountain Bicycle Size 26

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.20-D سایز 26
سایز26
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Juliet 7.20-D سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Juliet 7.20-D سایز 27.5

Merida Juliet 7.20-D Mountain Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Juliet 7.20-D سایز 27.5
مناسب برایبانوان
سایز27.5
ترمزهیدرولیک دیسکی
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J12 سایز 12
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J12 سایز 12

Merida Matts J12 Urban Bicycle Size 12

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل Matts J12 سایز 12
سایز12
ترمزلقمه‌ای
رنگآبی
مناسب برایکودکان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.40-D سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.40-D سایز 26

Merida Matts 6.40-D Mountain Bicycle Size 26

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.40-D سایز 26
ترمزهیدرولیک دیسکی
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز26
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J16 سایز 16
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J16 سایز 16

Merida Matts J16 Urban Bicycle Size 16

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل Matts J16 سایز 16
مناسب برایکودکان
سایز16
ترمزلقمه‌ای
رنگصورتی
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J16 سایز 16
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J16 سایز 16

Merida Matts J16 Urban Bicycle Size 16

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل Matts J16 سایز 16
سایز16
ترمزلقمه‌ای
مناسب برایکودکان
رنگسبز
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.40-D سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.40-D سایز 26

Merida Matts 6.40-D Mountain Bicycle Size 26

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Matts 6.40-D سایز 26
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز26
ترمزهیدرولیک دیسکی
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J20 سایز 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J20 سایز 20

Merida Matts J20 Urban Bicycle Size 20

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل Matts J20 سایز 20
سایز20
رنگنارنجی
ترمزلقمه‌ای
مناسب برایکودکان
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J20 سایز 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J20 سایز 20

Merida Matts J20 Urban Bicycle Size 20

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل Matts J20 سایز 20
ترمزلقمه‌ای
سایز20
مناسب برایکودکان
رنگزرد
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 20-D سایز 29
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 20-D سایز 29

Merida Big Nine 20-D Mountain Bicycle Size 29

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 20-D سایز 29
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز29
ترمزهیدرولیک دیسکی
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J24 سایز 24
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل Matts J24 سایز 24

Merida Matts J24 Urban Bicycle Size 24

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل Matts J24 سایز 24
رنگآبی
سایز24
مناسب برایکودکان
ترمزلقمه‌ای
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 20-D سایز 29
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 20-D سایز 29

Merida Big Nine 20-D Mountain Bicycle Size 29

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 20-D سایز 29
سایز29
ترمزهیدرولیک دیسکی
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگمشکی
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل CrossWay Urban 20-D سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل CrossWay Urban 20-D سایز 27.5

Merida CrossWay Urban 20-D Urban Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل CrossWay Urban 20-D سایز 27.5
ترمزهیدرولیک دیسکی
رنگآبی
سایز27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل Crossway 15-MD سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل Crossway 15-MD سایز 27.5

Merida Crossway 15-MD Urban Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل Crossway 15-MD سایز 27.5
ترمزدیسکی مکانیکی
رنگمشکی
سایز27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 40-D سایز 29
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 40-D سایز 29

Merida Big Nine 40-D Mountain Bicycle Size 29

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Big Nine 40-D سایز 29
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
سایز29
رنگآبی
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل Crossway 15-MD سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل Crossway 15-MD سایز 27.5

Merida Crossway 15-MD Urban Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل Crossway 15-MD سایز 27.5
سایز27.5
مناسب برایبانوان
رنگسبز
ترمزدیسکی مکانیکی
موجود نیست
دوچرخه شهری مریدا مدل CrossWay Urban 100 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری مریدا مدل CrossWay Urban 100 سایز 27.5

Merida CrossWay Urban 100 Urban Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه شهری مریدا مدل CrossWay Urban 100 سایز 27.5
رنگمشکی
سایز27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 4X سایز 26 - سایز فریم 21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 4X سایز 26 - سایز فریم 21

Merida Hardy 4X Mountain Bicycle Size 26 - Frame Size 21

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 4X سایز 26 - سایز فریم 21
رنگمشکی
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
سایز26
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل One Twenty 500-D سایز 26 - سایز فریم 18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل One Twenty 500-D سایز 26 - سایز فریم 18

Merida One Twenty 500-D Mountain Bicycle Size 26 - Frame Size 18

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل One Twenty 500-D سایز 26 - سایز فریم 18
رنگسفید
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز26
ترمزهیدرولیک دیسکی
موجود نیست
دوچرخه کورسی مریدا مدل Race Lite 901-Com سایز 27.5 - سایز فریم 21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کورسی مریدا مدل Race Lite 901-Com سایز 27.5 - سایز فریم 21

Merida Race Lite 901-Com Race Bicycle Size 27.5 - Frame Size 21

مدلدوچرخه کورسی مریدا مدل Race Lite 901-Com سایز 27.5 - سایز فریم 21
سایز27.5
ترمزلقمه‌ای
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگسفید
موجود نیست
دوچرخه کورسی مریدا مدل Race Lite 901-Com سایز 27.5 - سایز فریم 20.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کورسی مریدا مدل Race Lite 901-Com سایز 27.5 - سایز فریم 20.5

Merida Race Lite 901-Com Race Bicycle Size 27.5 - Frame Size 20.5

مدلدوچرخه کورسی مریدا مدل Race Lite 901-Com سایز 27.5 - سایز فریم 20.5
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزلقمه‌ای
رنگسفید
سایز27.5
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 4 Disc سایز 26 - سایز فریم 18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 4 Disc سایز 26 - سایز فریم 18

Merida Hardy 4 Disc Mountain Bicycle Size 26 - Frame Size 18

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 4 Disc سایز 26 - سایز فریم 18
رنگمشکی
سایز26
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 5 Disc سایز 26 - سایز فریم 18
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 5 Disc سایز 26 - سایز فریم 18

Merida Hardy 5 Disc Mountain Bicycle Size 26 - Frame Size 18

مدلدوچرخه کوهستان مریدا مدل Hardy 5 Disc سایز 26 - سایز فریم 18
سایز26
رنگسبز
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن