محصولات سایت

چادر کینگ کمپ Tent King Camp

به فروشگاه اینترنتی چادر کینگ کمپ اسپورت گشت خوش آمدید

چادر 2 نفره کینگ کمپ مدل Backpacker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره کینگ کمپ مدل Backpacker

KingCamp Backpacker Tent KT3019

مدلچادر 2 نفره کینگ کمپ مدل Backpacker
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
مناسب برایکوه نوردی صخره نوردی طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
تماس بگیرید
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل MONODOME 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل MONODOME 3

KingCamp MONODOME 3 Tent For 3 Person KT3010

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل MONODOME 3
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
جنس پارچهپلی استر
تماس بگیرید
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل Family 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل Family 3

KingCamp Family 3 Tent For 3 Person KT3073

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل Family 3
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکوه نوردی صخره نوردی طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
جنس پارچهپلی استر
تماس بگیرید
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل MISSISSIPI FANTASY
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل MISSISSIPI FANTASY

KingCamp MISSISSIPI FANTASY Tent For 3 Person KT7004

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل MISSISSIPI FANTASY
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
مناسب برایطبیعت گردی
تماس بگیرید
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل FLORANCE FANTASY
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل FLORANCE FANTASY

KingCamp FLORANCE FANTASY Tent For 3 Person KT7001

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل FLORANCE FANTASY
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
مناسب برایطبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
تماس بگیرید
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل LUCA
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل LUCA

King Camp LUCA Tent For 3 Person KT3091

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل LUCA
مناسب برایکوه نوردی طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
تماس بگیرید
چادر مسافرتی 2 نفره کینگ کمپ مدل Modena 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر مسافرتی 2 نفره کینگ کمپ مدل Modena 2

Kingcamp Modena2 Tent For 2 Person KT3036

مدلچادر مسافرتی 2 نفره کینگ کمپ مدل Modena 2
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
تماس بگیرید
چادر کینگ کمپ مدل Family 2 Plus 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر کینگ کمپ مدل Family 2 Plus 1

King Camp Family 2 Plus 1 Tent

مدلچادر کینگ کمپ مدل Family 2 Plus 1
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
تماس بگیرید
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3021
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3021

King Camp KT3021 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3021
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
تماس بگیرید
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3037
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3037

King Camp KT3037 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3037
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
تماس بگیرید
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل Monodome III
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل Monodome III

King Camp Monodome III Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل Monodome III
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
تماس بگیرید
چادر 2 نفره کینگ کمپ مدل MONODOME 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره کینگ کمپ مدل MONODOME 2

KingCamp MONODOME 2 Tent For 2 Person KT3016

مدلچادر 2 نفره کینگ کمپ مدل MONODOME 2
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
موجود نیست
چادر 4 نفره کینگ کمپ مدل Bari 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کینگ کمپ مدل Bari 4

KingCamp Bari 4 Waterproof Fire Resistant Tent With Living Room And Canopy KT3030

مدلچادر 4 نفره کینگ کمپ مدل Bari 4
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 4 نفره کینگ کمپ مدل CAMP KING PLUS
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کینگ کمپ مدل CAMP KING PLUS

KingCamp CAMP KING PLUS Tent For 4 Person KT3097

مدلچادر 4 نفره کینگ کمپ مدل CAMP KING PLUS
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایطبیعت گردی
موجود نیست
چادر 4 نفره کینگ کمپ مدل CAMP KING
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کینگ کمپ مدل CAMP KING

KingCamp CAMP KING Tent For 4 Person KT3096

مدلچادر 4 نفره کینگ کمپ مدل CAMP KING
مناسب برایطبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
موجود نیست
چادر مسافرتی چند منظوره کینگ کمپ مدل Multi Tent
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر مسافرتی چند منظوره کینگ کمپ مدل Multi Tent

Kingcamp KT3015 Multi Tent

مدلچادر مسافرتی چند منظوره کینگ کمپ مدل Multi Tent
جنس پارچهپلی استر
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
موجود نیست
چادر 6 نفره کینگ کمپ مدل KT3031
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 6 نفره کینگ کمپ مدل KT3031

King Camp KT3031 Tent For 6 Person

مدلچادر 6 نفره کینگ کمپ مدل KT3031
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
موجود نیست
چادر 2 نفره کینگ کمپ مدل KT3002
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره کینگ کمپ مدل KT3002

King Camp KT3002 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره کینگ کمپ مدل KT3002
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی کوه نوردی
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3018

King Camp KT3018 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3018
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 5 نفره کینگ کمپ مدل KT3058
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 5 نفره کینگ کمپ مدل KT3058

King Camp KT3058 Tent For 5 Person

مدلچادر 5 نفره کینگ کمپ مدل KT3058
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 6 نفره کینگ کمپ مدل Milan 6
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 6 نفره کینگ کمپ مدل Milan 6

King Camp Milan 6 Tent For 6 Person

مدلچادر 6 نفره کینگ کمپ مدل Milan 6
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 4 نفره کینگ کمپ مدل KT3057
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کینگ کمپ مدل KT3057

King Camp KT3057 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کینگ کمپ مدل KT3057
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
موجود نیست
چادر کینگ کمپ مدل Holiday 5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر کینگ کمپ مدل Holiday 5

King Camp Holiday 5 Tent

مدلچادر کینگ کمپ مدل Holiday 5
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3056
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3056

King Camp KT3056 Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره کینگ کمپ مدل KT3056
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن