محصولات سایت

دوچرخه جاینت Bicycles Giant

به فروشگاه اینترنتی دوچرخه جاینت اسپورت گشت خوش آمدید

دوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 ATX ELITE 1 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 ATX ELITE 1 سایز 27.5

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 ATX ELITE 1 سایز 27.5
سایز27.5
ترمزهیدرولیک دیسکی
رنگمشکی
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 2 سایز 27.5 2018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 2 سایز 27.5 2018

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 2 سایز 27.5 2018
رنگمشکی
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
سایز27.5
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 talon 3 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 talon 3 سایز 27.5

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 talon 3 سایز 27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
سایز27.5
رنگمشکی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 ATX ELITE 1 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 ATX ELITE 1 سایز 27.5

giant talon 2 2018 Mountain Bicycle Size 27.5 - blue

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل 2018 ATX ELITE 1 سایز 27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
سایز27.5
رنگآبی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 2 آبی سایز 27.5 2018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 2 آبی سایز 27.5 2018

giant talon 2 2018 Mountain Bicycle Size 27.5 - blue

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 2 آبی سایز 27.5 2018
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
سایز27.5
رنگآبی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 3 مشکی - قرمز سایز 27.5 2018
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 3 مشکی - قرمز سایز 27.5 2018

giant talon 3 2018 Mountain Bicycle Size 27.5 - black/red

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل talon 3 مشکی - قرمز سایز 27.5 2018
ترمزهیدرولیک دیسکی
رنگمشکی
سایز27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل Rincon Disc سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل Rincon Disc سایز 27.5

Giant Rincon Disc Mountain Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل Rincon Disc سایز 27.5
سایز27.5
ترمزهیدرولیک دیسکی
رنگسبز
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 3 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 3 سایز 27.5

Giant Talon 3 Mountain Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 3 سایز 27.5
ترمزهیدرولیک دیسکی
رنگمشکی
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز27.5
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 1 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 1 سایز 27.5

Giant Talon 1 Mountain Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 1 سایز 27.5
سایز27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگقرمز
ترمزهیدرولیک دیسکی
موجود نیست
دوچرخه هیبریدی جاینت مدل Bliss 2 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه هیبریدی جاینت مدل Bliss 2 سایز 27.5

Giant Bliss 2 Hybrid Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه هیبریدی جاینت مدل Bliss 2 سایز 27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزدیسکی مکانیکی
سایز27.5
موجود نیست
دوچرخه هیبریدی جاینت مدل Sedona DX سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه هیبریدی جاینت مدل Sedona DX سایز 26

Giant Sedona DX Hybrid Bicycle Size 26

مدلدوچرخه هیبریدی جاینت مدل Sedona DX سایز 26
سایز26
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزدیسکی مکانیکی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX 2 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX 2 سایز 27.5

Giant ATX 2 Mountain Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX 2 سایز 27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزدیسکی مکانیکی
سایز27.5
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX 1 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX 1 سایز 27.5

Giant ATX 1 Mountain Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX 1 سایز 27.5
سایز27.5
رنگقرمز
ترمزدیسکی مکانیکی
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل Fathom 3 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل Fathom 3 سایز 27.5

Giant Fathom 3 Mountain Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل Fathom 3 سایز 27.5
سایز27.5
رنگزرد
ترمزهیدرولیک دیسکی
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه شهری جاینت مدل Cypress DX سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری جاینت مدل Cypress DX سایز 27.5

Giant Cypress DX Urban Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه شهری جاینت مدل Cypress DX سایز 27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگسورمه‌ای
ترمزلقمه‌ای
سایز27.5
موجود نیست
دوچرخه هیبریدی جاینت مدل Bliss 1 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه هیبریدی جاینت مدل Bliss 1 سایز 27.5

Giant Bliss 1 Hybrid Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه هیبریدی جاینت مدل Bliss 1 سایز 27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزدیسکی مکانیکی
سایز27.5
موجود نیست
دوچرخه شهری جاینت مدل Flourish 4 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری جاینت مدل Flourish 4 سایز 27.5

Giant Flourish 4 Urban Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه شهری جاینت مدل Flourish 4 سایز 27.5
مناسب برایبانوان
رنگسفید
سایز27.5
ترمزلقمه‌ای
موجود نیست
دوچرخه BMX جاینت مدل GFR F/W سایز 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه BMX جاینت مدل GFR F/W سایز 20

Giant GFR F/W BMX Bicycle Size 20

مدلدوچرخه BMX جاینت مدل GFR F/W سایز 20
سایز20
مناسب برایکودکان
ترمزلقمه‌ای
موجود نیست
دوچرخه هیبریدی جاینت مدل Rove 3 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه هیبریدی جاینت مدل Rove 3 سایز 27.5

Giant Rove 3 Hybrid Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه هیبریدی جاینت مدل Rove 3 سایز 27.5
ترمزهیدرولیک دیسکی
مناسب برایبانوان
سایز27.5
موجود نیست
دوچرخه شهری جاینت مدل Alight 3 سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری جاینت مدل Alight 3 سایز 27.5

Giant Bicycle Alight 3 Urban Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه شهری جاینت مدل Alight 3 سایز 27.5
ترمزلقمه‌ای
سایز27.5
مناسب برایبانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 29ER 1 سایز 29
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 29ER 1 سایز 29

Giant Talon 29ER 1 Mountain Bicycle Size 29

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل Talon 29ER 1 سایز 29
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز29
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل XTC SLR 2 سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل XTC SLR 2 سایز 26

Giant XTC SLR 2 Mountain Bicycle Size 26

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل XTC SLR 2 سایز 26
ترمزدیسکی مکانیکی
سایز26
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX Elite 1 سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX Elite 1 سایز 26

Giant ATX Elite 1 Mountain Bicycle Size 26

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX Elite 1 سایز 26
ترمزهیدرولیک دیسکی
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز26
موجود نیست
دوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX Elite 1 سایز 26
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX Elite 1 سایز 26

Giant ATX Elite 1 Mountain Bicycle Size 26

مدلدوچرخه کوهستان جاینت مدل ATX Elite 1 سایز 26
ترمزهیدرولیک دیسکی
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز26
رنگآبی
موجود نیست
صفحه 1 از 6
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن