محصولات سایت

دوچرخه اسپشالایزد Bicycles Specialized

به فروشگاه اینترنتی دوچرخه اسپشالایزد اسپورت گشت خوش آمدید

دوچرخه بی ام اکس اسپشیالایزد مدل P 20 Grom Int سایز 20
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه بی ام اکس اسپشیالایزد مدل P 20 Grom Int سایز 20

Bmx Specialized P 20 Grom Int Bike Size 20

مدلدوچرخه بی ام اکس اسپشیالایزد مدل P 20 Grom Int سایز 20
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگقرمز
ترمزلقمه‌ای
سایز20
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Sj Fsr Comp 29 moto
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Sj Fsr Comp 29 moto

Specialized Sj Fsr Comp 29 Moto Mountain Bike Size 29

مدلدوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Sj Fsr Comp 29 moto
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز29
ترمزهیدرولیک دیسکی
رنگسبز
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Pitch Sport650 B
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Pitch Sport650 B

Specialized Pitch Sport 650 B Mountain Bik Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Pitch Sport650 B
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز27.5
ترمزهیدرولیک دیسکی
رنگآبی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Pitch 650B سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Pitch 650B سایز 27.5

Specialized Pitch 650 B Mountain Bik Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان اسپشیالایزد مدل Pitch 650B سایز 27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگمشکی
سایز27.5
ترمزدیسکی مکانیکی
موجود نیست
دوچرخه جاده اسپشیالایزد مدل Tarmac Expert سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه جاده اسپشیالایزد مدل Tarmac Expert سایز 28

Specialized Tarmac Expert Road Bike Size 28

مدلدوچرخه جاده اسپشیالایزد مدل Tarmac Expert سایز 28
رنگمشکی
سایز28
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزلقمه‌ای
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Rockhopper Comp سایز 29
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Rockhopper Comp سایز 29

Specialized Rockhopper Comp Mountain Bicycle Size 29

مدلدوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Rockhopper Comp سایز 29
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزهیدرولیک دیسکی
سایز29
رنگآبی
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Pitch 650B سایز 27.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Pitch 650B سایز 27.5

Specialized Pitch 650B Mountain Bicycle Size 27.5

مدلدوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Pitch 650B سایز 27.5
سایز27.5
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگسبز
ترمزدیسکی مکانیکی
موجود نیست
دوچرخه شهری اسپشالایزد مدل Crosstrail سایز 28
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه شهری اسپشالایزد مدل Crosstrail سایز 28

Specialized Crosstrail City Bicycle Size 28

مدلدوچرخه شهری اسپشالایزد مدل Crosstrail سایز 28
سایز28
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگمشکی
ترمزلقمه‌ای
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Crave Expert سایز 29
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Crave Expert سایز 29

Specialized Crave Expert Mountain Bicycle Size 29

مدلدوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Crave Expert سایز 29
ترمزهیدرولیک دیسکی
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگسفید
سایز29
موجود نیست
دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل لانگستر پرو سایز 28 -سایز فریم 56
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل لانگستر پرو سایز 28 -سایز فریم 56

Specialized Langster Pro Race Bicycle Size 28 - Frame Size 56

مدلدوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل لانگستر پرو سایز 28 -سایز فریم 56
رنگقرمز
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Hard Rock 26 سایز 26 - سایز فریم 17.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Hard Rock 26 سایز 26 - سایز فریم 17.5

Specialized Hard Rock 26 V Mountain Bicycle Size 26 - Frame Size 17.5

مدلدوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Hard Rock 26 سایز 26 - سایز فریم 17.5
سایز26
رنگطوسی
مناسب برایآقایان / بانوان
ترمزلقمه‌ای
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل P Street 2 سایز 26 - سایز فریم 16
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل P Street 2 سایز 26 - سایز فریم 16

Specialized P Street 2 Mountain Bicycle Size 26 - Frame Size 16

مدلدوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل P Street 2 سایز 26 - سایز فریم 16
رنگآبی
سایز26
ترمزهیدرولیک دیسکی
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه بی ام ایکس اسپشالایزد مدل P.20 سایز 20 - سایز فریم 20.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه بی ام ایکس اسپشالایزد مدل P.20 سایز 20 - سایز فریم 20.5

Specialized P.20 BMX Bicycle Size 20 - Frame Size 20.5

مدلدوچرخه بی ام ایکس اسپشالایزد مدل P.20 سایز 20 - سایز فریم 20.5
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز20
ترمزلقمه‌ای
رنگمشکی
موجود نیست
دوچرخه بی ام ایکس اسپشالایزد مدل P.20 Pro سایز 20 - سایز فریم 21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه بی ام ایکس اسپشالایزد مدل P.20 Pro سایز 20 - سایز فریم 21

Specialized P.20 Pro BMX Bicycle Size 20 - Frame Size 21

مدلدوچرخه بی ام ایکس اسپشالایزد مدل P.20 Pro سایز 20 - سایز فریم 21
رنگسفید
سایز20
ترمزلقمه‌ای
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل SJ FSR Comp سایز 29 - سایز فریم 19
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل SJ FSR Comp سایز 29 - سایز فریم 19

Specialized SJ FSR Comp Mountain Bicycle Size 29 - Frame Size 19

مدلدوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل SJ FSR Comp سایز 29 - سایز فریم 19
ترمزدیسکی مکانیکی
رنگمشکی
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز29
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل SJ FSR Comp سایز 29 - سایز فریم 17.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل SJ FSR Comp سایز 29 - سایز فریم 17.5

Specialized SJ FSR Comp Mountain Bicycle Size 29 - Frame Size 17.5

مدلدوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل SJ FSR Comp سایز 29 - سایز فریم 17.5
ترمزدیسکی مکانیکی
سایز29
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگمشکی
موجود نیست
دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5

Specialized Roubaix Expert SL3 Race Bicycle Size 28 - Frame Size 20.5

مدلدوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5
ترمزلقمه‌ای
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5

Specialized Roubaix Expert SL3 Race Bicycle Size 28 - Frame Size 20.5

مدلدوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5
مناسب برایآقایان / بانوان
رنگسفید
ترمزلقمه‌ای
موجود نیست
دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5

Specialized Roubaix Expert SL3 Race Bicycle Size 28 - Frame Size 20.5

مدلدوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 20.5
ترمزلقمه‌ای
رنگقرمز
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 19
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 19

Specialized Roubaix Expert SL3 Race Bicycle Size 28 - Frame Size 19

مدلدوچرخه کورسی اسپشالایزد مدل Roubaix Expert SL3 سایز 28 - سایز فریم 19
رنگقرمز
ترمزلقمه‌ای
مناسب برایآقایان / بانوان
موجود نیست
دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Hard Rock 26 سایز 26 - سایز فریم 19
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

دوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Hard Rock 26 سایز 26 - سایز فریم 19

Specialized Hard Rock 26 Mountain Bicycle Size 26 - Frame Size 19

مدلدوچرخه کوهستان اسپشالایزد مدل Hard Rock 26 سایز 26 - سایز فریم 19
ترمزلقمه‌ای
مناسب برایآقایان / بانوان
سایز26
رنگطوسی
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن