محصولات سایت

چادر اف آی تی Tent F.I.T

به فروشگاه اینترنتی چادر اف آی تی اسپورت گشت خوش آمدید

چادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل Frence 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل Frence 2

F.I.T Tent Frence 2 Tent For 10 Persons

مدلچادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل Frence 2
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت10 تا 12 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
تماس بگیرید
چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Frence 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Frence 1

F.I.T Tent Frence 1 Tent For 8 Persons

مدلچادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Frence 1
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
تماس بگیرید
چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Family 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Family 2

F.I.T Tent Family 2 Tent For 6 Persons

مدلچادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Family 2
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
تماس بگیرید
چادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل Family 1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل Family 1

F.I.T Tent Family 1 Tent For 12 Persons

مدلچادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل Family 1
حداکثر ظرفیت10 تا 12 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
تماس بگیرید
چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل T21
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل T21

F.I.T Tent T21 Tent For 6 Persons

مدلچادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل T21
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی کوه نوردی
جنس پارچهپلی استر
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
تماس بگیرید
چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل T17
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل T17

F.I.T Tent T17 Tent For 8 Persons

مدلچادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل T17
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی کوه نوردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
تماس بگیرید
چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T22
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T22

F.I.T Tent Double Roof T22 Tent For 8 Person

مدلچادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T22
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
افزایش فضا داخلی
تماس بگیرید
چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T16
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T16

F.I.T Tent Double Roof T16 Tent For 6 Persons

مدلچادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T16
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی کوه نوردی
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهپلی استر
تماس بگیرید
چادر 2 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof AT1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof AT1

F.I.T Tent Single Roof AT1 Tent For 2 Persons

مدلچادر 2 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof AT1
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
تماس بگیرید
چادر 2 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof MT1
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof MT1

F.I.T Tent Single Roof MT1Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof MT1
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی کوه نوردی
تماس بگیرید
چادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T44
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T44

F.I.T Tent Double Roof T44 Tent For 12 Person

مدلچادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T44
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت10 تا 12 نفره
موجود نیست
چادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T33
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T33

F.I.T Tent Double Roof T33 Tent For 10 Person

مدلچادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T33
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت8 تا 10 نفره
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof AT2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof AT2

F.I.T Tent Single Roof AT2 Tent For 6 Person

مدلچادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Single Roof AT2
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
موجود نیست
چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof AT4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof AT4

F.I.T Tent Double Roof AT4 Tent For 6 Person

مدلچادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof AT4
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof AT3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof AT3

F.I.T Tent Double Roof AT3 Tent For 6 Person

مدلچادر 6 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof AT3
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T40

F.I.T Tent Double Roof T40 Tent For 8 Person

مدلچادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T40
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
جنس پارچهپلی استر
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T2

F.I.T Tent Double Roof T2 Tent For 8 Person

مدلچادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل Double Roof T2
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
موجود نیست
چادر 8 نفره اف آی تی مدل Double Roof T2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره اف آی تی مدل Double Roof T2

F.I.T Double Roof T2 Tent For 8 Person

مدلچادر 8 نفره اف آی تی مدل Double Roof T2
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل 2/50
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل 2/50

F.I.T Tent 2/50 Tent For 8 Person

مدلچادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل 2/50
مناسب برایطبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
موجود نیست
چادر اف آی تی تنت 8 نفره
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر اف آی تی تنت 8 نفره

F.I.T Tent 8 Preson Tent

مدلچادر اف آی تی تنت 8 نفره
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایطبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل T2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل T2

F.I.T Tent T2 Tent For 8 Person

مدلچادر 8 نفره اف آی تی تنت مدل T2
حداکثر ظرفیت7 تا 8 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ
موجود نیست
چادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل T3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل T3

F.I.T Tent T3 Tent For 10 Preson

مدلچادر 10 نفره اف آی تی تنت مدل T3
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت8 تا 10 نفره
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
چادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل T4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل T4

F.I.T Tent T4 Tent For 12 Person

مدلچادر 12 نفره اف آی تی تنت مدل T4
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت10 تا 12 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن