محصولات سایت

اسکیت کفشی و اسکیت بورد فیلا Roller Skate Fila

به فروشگاه اینترنتی اسکیت کفشی و اسکیت بورد فیلا اسپورت گشت خوش آمدید

اسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز خیلی بزرگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز خیلی بزرگ

Fila Wizy Roller Skate Size XLarge

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز خیلی بزرگ
سایزقابل تنظیم
سبکتفریحی
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ3
ترمز
قطر چرخ72
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز بزرگ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز بزرگ

Fila Wizy Roller Skate Large

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز بزرگ
ترمز
سبکتفریحی
قطر چرخ72
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ3
سایزقابل تنظیم
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز متوسط
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز متوسط

Fila Wizy Roller Skate Size Medium

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Wizy سایز متوسط
سبکتفریحی
ترمز
سایزقابل تنظیم
قطر چرخ74
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ3
موجود نیست
اسکیت کفشی پسرانه فیلا مدل X-One Combo 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی پسرانه فیلا مدل X-One Combo 3

FILA X-One Combo 3 Roller Skate For Boys

مدلاسکیت کفشی پسرانه فیلا مدل X-One Combo 3
سایزقابل تنظیم
سبکتفریحی
قطر چرخ72
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ3
موجود نیست
اسکیت کفشی دخترانه فیلا مدل X-One Combo 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی دخترانه فیلا مدل X-One Combo 3

FILA X-One Combo 3 Roller Skate For Girls

مدلاسکیت کفشی دخترانه فیلا مدل X-One Combo 3
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ3
ترمز
قطر چرخ74
سبکتفریحی
سایزقابل تنظیم
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 40
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 40

FILA Primo Air Wave Woman Size 40 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 40
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
قطر چرخ84
سبکاسلالوم(فری استایل) اگرسیو نمایشی تفریحی
سایز40
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 41
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 41

FILA Primo Air Wave Woman Size 41 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 41
قطر چرخ84
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
سایز41
سبکاسلالوم(فری استایل) اگرسیو نمایشی تفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 38.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 38.5

FILA Primo Air Wave Woman Size 38.5 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 38.5
ترمز
سبکاسلالوم(فری استایل) اگرسیو نمایشی تفریحی
قطر چرخ84
سایز38.5
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 38
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 38

FILA Primo Air Wave Woman Size 38 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Woman سایز 38
سبکاسلالوم(فری استایل) اگرسیو نمایشی تفریحی
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
ترمز
سایز38
قطر چرخ84
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 44
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 44

FILA Primo Air Wave Man Size 44 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 44
ترمز
قطر چرخ84
سایز44
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
سبکاسلالوم(فری استایل) اگرسیو نمایشی تفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 43
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 43

FILA Primo Air Wave Man Size 43 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 43
قطر چرخ84
سایز43
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
سبکاسلالوم(فری استایل) اگرسیو نمایشی تفریحی
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 42.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 42.5

FILA Primo Air Wave Man Size 42.5 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 42.5
قطر چرخ84
سبکاسلالوم(فری استایل) اگرسیو نمایشی تفریحی
ترمز
سایز42.5
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 41
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 41

FILA Primo Air Wave Man Size 41 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Primo Air Wave Man سایز 41
قطر چرخ84
ترمز
سایز41
سبکاسلالوم(فری استایل) اگرسیو نمایشی تفریحی
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 41
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 41

FILA Plume 84 Man Size 41 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 41
قطر چرخ84
ترمز
سبکتفریحی
سایز41
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume X-Wrap 90 Man سایز 41
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume X-Wrap 90 Man سایز 41

FILA Plume X-Wrap 90 Man Size 41 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume X-Wrap 90 Man سایز 41
سایز41
سبکسرعت تفریحی
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ9
قطر چرخ90
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 42.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 42.5

FILA Plume 84 Man Size 42.5 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 42.5
سبکتفریحی
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
سایز42.5
قطر چرخ84
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 43
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 43

FILA Plume 84 Man Size 43 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 43
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
سایز43
قطر چرخ84
سبکتفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 44
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 44

FILA Plume 84 Man Size 44 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Man سایز 44
سایز44
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
ترمز
قطر چرخ84
سبکتفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 37
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 37

FILA Plume 84 Woman Size 37 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 37
قطر چرخ84
سبکتفریحی
سایز37
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume X-Wrap 90 Man سایز 42.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume X-Wrap 90 Man سایز 42.5

FILA Plume X-Wrap 90 Man Size 42.5 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume X-Wrap 90 Man سایز 42.5
ترمز
سبکسرعت
سایز42.5
قطر چرخ90
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ9
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 38
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 38

FILA Plume 84 Woman Size 38 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 38
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
ترمز
سایز38
قطر چرخ84
سبکتفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 37.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 37.5

FILA Plume 84 Woman Size 37.5 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 37.5
سبکتفریحی
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
ترمز
سایز37.5
قطر چرخ84
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 38.5
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 38.5

FILA Plume 84 Woman Size 38.5 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل Plume 84 Woman سایز 38.5
قطر چرخ84
سبکتفریحی
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
سایز38.5
موجود نیست
اسکیت کفشی فیلا مدل FM 100 سایز 43
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی فیلا مدل FM 100 سایز 43

FILA FM 100 Size 43 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی فیلا مدل FM 100 سایز 43
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ9
سایز43
ترمز
قطر چرخ100
سبکسرعت
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن