محصولات سایت

اسکیت کفشی و اسکیت بورد سبا Roller Skate Seba

به فروشگاه اینترنتی اسکیت کفشی و اسکیت بورد سبا اسپورت گشت خوش آمدید

اسکیت کفشی سبا مدل TRIX80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل TRIX80

Seba TRIX80 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل TRIX80
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ9
قطر چرخ80
سایز37
ترمز
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل TRIX10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل TRIX10

Seba TRX10 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل TRIX10
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ9
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
قطر چرخ80
سایز38
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل iGOR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل iGOR

Seba iGOR Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل iGOR
ترمز
قطر چرخ76
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل iGOR
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل iGOR

Seba iGOR Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل iGOR
ترمز
قطر چرخ76
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل KSJ Shadow
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل KSJ Shadow

Seba KSJ Shadow Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل KSJ Shadow
قطر چرخ80
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Junior
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Junior

Seba Junior Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Junior
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ5
قطر چرخ76
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Trix J
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Trix J

Seba Trix J Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Trix J
قطر چرخ76
ترمز
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Junior
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Junior

Seba Junior Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Junior
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ5
قطر چرخ76
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Junior
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Junior

Seba Junior Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Junior
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ5
قطر چرخ76
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Trix J Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Trix J Deluxe

Seba Trix J Deluxe Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Trix J Deluxe
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
ترمز
قطر چرخ72
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل FRW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل FRW

Seba FRW Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل FRW
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
ترمز
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
سایز37.5
قطر چرخ80
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Junior
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Junior

Seba Junior Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Junior
قطر چرخ76
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ5
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل FRW
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل FRW

Seba FRW Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل FRW
ترمز
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
سایز37
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
قطر چرخ80
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل FRX 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل FRX 80

Seba FRX 80 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل FRX 80
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
سایز38
قطر چرخ80
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Trix J Deluxe
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Trix J Deluxe

Seba Trix J Deluxe Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Trix J Deluxe
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
قطر چرخ72
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Marathon110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Marathon110

Seba Marathon110 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Marathon110
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ7
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل FRJ
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل FRJ

Seba FRJ Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل FRJ
ترمز
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
قطر چرخ76
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل TRX10
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل TRX10

Seba TRX10 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل TRX10
سبکاسلالوم(فری استایل)
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ9
قطر چرخ80
سایز37
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل J
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل J

Seba J Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل J
ترمز
سایزقابل تنظیم
قطر چرخ72
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل FR1 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل FR1 80

Seba FR1 80 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل FR1 80
ترمز
قطر چرخ72
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل FR Junior
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل FR Junior

SEBA FR Junior Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل FR Junior
قطر چرخ72
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
ترمز
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل Junior White
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل Junior White

SEBA Junior White Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل Junior White
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ5
قطر چرخ76
سبکاسلالوم(فری استایل) هاکی تفریحی
سایزقابل تنظیم
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل FRX 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل FRX 80

SEBA FRX 80 Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل FRX 80
ترمز
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ5
سبکاسلالوم(فری استایل) هاکی تفریحی
قطر چرخ80
سایز43
موجود نیست
اسکیت کفشی سبا مدل High Light
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

اسکیت کفشی سبا مدل High Light

SEBA High Light Roller Skate

مدلاسکیت کفشی سبا مدل High Light
ترمز
سبکاسلالوم(فری استایل) تفریحی
قطر چرخ76
میزان ابک (ABEC) بلبرینگ9
سایز39
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن