محصولات سایت

چادر کووآ Tent Kovea

به فروشگاه اینترنتی چادر کووآ اسپورت گشت خوش آمدید

چادر 4 نفره کووآ مدل Sun Block Up II
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Sun Block Up II

Kovea Sun Block Up II Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Sun Block Up II
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Oakland Ext کد KN8TE0110
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Oakland Ext کد KN8TE0110

Kovea Oakland Ext KN8TE0110 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Oakland Ext کد KN8TE0110
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهنایلون
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Opera Black II کد KR8TE0203
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Opera Black II کد KR8TE0203

Kovea Opera Black II KR8TE0203 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Opera Black II کد KR8TE0203
مناسب برایکمپینگ
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Evercamp Black II کد KR8TE0205
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Evercamp Black II کد KR8TE0205

Kovea Evercamp Black II KR8TE0205 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Evercamp Black II کد KR8TE0205
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Black Hole
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Black Hole

Kovea Black Hole Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Black Hole
جنس پارچهنایلون
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Geo Black کد KR8TE0207
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Geo Black کد KR8TE0207

Kovea Geo Black KR8TE0207 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Geo Black کد KR8TE0207
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Foxriver DX کد KL8TE0205
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Foxriver DX کد KL8TE0205

Kovea Foxriver DX KL8TE0205 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Foxriver DX کد KL8TE0205
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Hue Mate کد KR8TE0104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Hue Mate کد KR8TE0104

Kovea Hue Mate KR8TE0104 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Hue Mate کد KR8TE0104
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
مناسب برایکمپینگ
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Centum کد KR8TE0106
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Centum کد KR8TE0106

Kovea Centum KR8TE0106 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Centum کد KR8TE0106
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
مناسب برایکمپینگ
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 3 نفره کووآ مدل Alpine 3 Cubic
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 3 نفره کووآ مدل Alpine 3 Cubic

Kovea Alpine 3 Cubic Tent For 3 Person

مدلچادر 3 نفره کووآ مدل Alpine 3 Cubic
جنس پارچهنایلون
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
مناسب برایکوه نوردی
موجود نیست
چادر 2 نفره کووآ مدل Alpine M2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره کووآ مدل Alpine M2

Kovea Alpine M2 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره کووآ مدل Alpine M2
مناسب برایکوه نوردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهنایلون
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
موجود نیست
چادر 2 نفره کووآ مدل Alpine X2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره کووآ مدل Alpine X2

Kovea Alpine X2 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره کووآ مدل Alpine X2
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
جنس پارچهنایلون
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکوه نوردی
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Alpine X4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Alpine X4

Kovea Alpine X4 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Alpine X4
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
مناسب برایکوه نوردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهنایلون
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 2 نفره کووآ مدل Alpine TP
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره کووآ مدل Alpine TP

Kovea Alpine TP Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره کووآ مدل Alpine TP
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهنایلون
مناسب برایکمپینگ
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Honey Comb کد KR8TE0103
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Honey Comb کد KR8TE0103

Kovea Honey Comb KR8TE0103 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Honey Comb کد KR8TE0103
مناسب برایکمپینگ
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Alpine 4 Zeus کد KR8TE0301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Alpine 4 Zeus کد KR8TE0301

Kovea Alpine 4 Zeus KR8TE0301 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Alpine 4 Zeus کد KR8TE0301
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
مناسب برایکوه نوردی
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 1 نفره کووآ مدل Alpine UL 1000 کد KL8TE0301
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 1 نفره کووآ مدل Alpine UL 1000 کد KL8TE0301

Kovea Alpine UL 1000 KL8TE0301 Tent For 1 Person

مدلچادر 1 نفره کووآ مدل Alpine UL 1000 کد KL8TE0301
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
مناسب برایکوه نوردی
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Paradise 4 کد KJ8TE0104
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Paradise 4 کد KJ8TE0104

Kovea Paradise 4 KJ8TE0104 Tent For 4 person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Paradise 4 کد KJ8TE0104
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ
موجود نیست
چادر 4 نفره کووآ مدل Sun Block Up کد KR8TE0101
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره کووآ مدل Sun Block Up کد KR8TE0101

Kovea Sun Block Up KR8TE0101 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره کووآ مدل Sun Block Up کد KR8TE0101
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ
موجود نیست
چادر 2 نفره کووآ مدل Alpine 2 Nasca کد KN8TE0306
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره کووآ مدل Alpine 2 Nasca کد KN8TE0306

Kovea Alpine 2 Nasca KN8TE0306 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره کووآ مدل Alpine 2 Nasca کد KN8TE0306
مناسب برایکوه نوردی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 1 نفره کووآ مدل Alpine 1 Soloist کد KI8TE0303
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 1 نفره کووآ مدل Alpine 1 Soloist کد KI8TE0303

Kovea Alpine 1 Soloist KI8TE0303 Tent For 1 Person

مدلچادر 1 نفره کووآ مدل Alpine 1 Soloist کد KI8TE0303
مناسب برایکوه نوردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن