محصولات سایت

قمقمه و فلاسک پریموس Flask Primus

به فروشگاه اینترنتی قمقمه و فلاسک پریموس اسپورت گشت خوش آمدید

فلاسک 1.0 لیتری پریموس مدل TrailBreak EX
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک 1.0 لیتری پریموس مدل TrailBreak EX

Primus TrailBreak EX Vacuum Bottle 1.0L

مدلفلاسک 1.0 لیتری پریموس مدل TrailBreak EX
نوع عایقاستیل
نوع دهانهپیچ
امکان حفظ دما
خروجی آبپیچی
دارای لیوان
مبدا برندسوئد
تماس بگیرید
فلاسک پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 0.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 0.5 لیتر

Primus TrailBottle Vacuum Bottle 0.5L

مدلفلاسک پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 0.5 لیتر
دارای لیوان
مبدا برندسوئد
امکان حفظ دما
خروجی آبپیچی
نوع دهانهپیچ
تماس بگیرید
فلاسک پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 0.8 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 0.8 لیتر

Primus TrailBottle Vacuum Bottle 0.8L

مدلفلاسک پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 0.8 لیتر
نوع دهانهپیچ
امکان حفظ دما
مبدا برندسوئد
دارای لیوان
خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
فلاسک پریموس مدل TrailBreak EX ظرفیت 0.75 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک پریموس مدل TrailBreak EX ظرفیت 0.75 لیتر

Primus TrailBreak EX Vacuum Bottle 0.75L

مدلفلاسک پریموس مدل TrailBreak EX ظرفیت 0.75 لیتر
نوع عایقاستیل
خروجی آبپیچی
مبدا برندسوئد
دارای لیوان
امکان حفظ دما
نوع دهانهپیچ
تماس بگیرید
قمقمه پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 1 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قمقمه پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 1 لیتر

Primus Trail Bottle 1.0 Litre

مدلقمقمه پریموس مدل TrailBottle ظرفیت 1 لیتر
نوع دهانهپیچ
دارای لیوان
مبدا برندسوئد
خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
قمقمه پریموس مدل Trail ظرفیت 0.6 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قمقمه پریموس مدل Trail ظرفیت 0.6 لیتر

Primus Trail Bottle 0.6 Litre

مدلقمقمه پریموس مدل Trail ظرفیت 0.6 لیتر
مبدا برندسوئد
خروجی آبضامنی
نوع دهانهپیچ
دارای لیوان
تماس بگیرید
ماگ پریموس مدل Commuter ظرفیت 0.4 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماگ پریموس مدل Commuter ظرفیت 0.4 لیتر

Primus Commuter Mug 0.4 Litre

مدلماگ پریموس مدل Commuter ظرفیت 0.4 لیتر
دارای لیوان
امکان حفظ دما
مبدا برندسوئد
تماس بگیرید
قمقمه پریموس مدل Tritan ظرفیت 1 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قمقمه پریموس مدل Tritan ظرفیت 1 لیتر

Primus Tritan Bottle 1 Litre

مدلقمقمه پریموس مدل Tritan ظرفیت 1 لیتر
نوع دهانهپیچ
امکان حفظ دما
مبدا برندسوئد
خروجی آبپیچی
دارای لیوان
تماس بگیرید
قمقمه پریموس مدل Tritan ظرفیت 0.6 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

قمقمه پریموس مدل Tritan ظرفیت 0.6 لیتر

Primus Tritan Bottle 0.6 Litre

مدلقمقمه پریموس مدل Tritan ظرفیت 0.6 لیتر
دارای لیوان
نوع دهانهپیچ
امکان حفظ دما
خروجی آبپیچی
مبدا برندسوئد
تماس بگیرید
فلاسک پریموس ظرفیت 1 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک پریموس ظرفیت 1 لیتر

Primus Flask 1 Litre

مدلفلاسک پریموس ظرفیت 1 لیتر
نوع عایقگاز
دارای لیوان
خروجی آبفشاری
امکان حفظ دما
مبدا برندسوئد
برنداسمارت شیک
نوع دهانهپیچ
تماس بگیرید
ماگ کوهنوردی پریموس مدل 732250 حجم 0.2 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماگ کوهنوردی پریموس مدل 732250 حجم 0.2 لیتر

Primus 732250 Mug 0.2 Litre

تماس بگیرید
ماگ کوهنوردی پریموس مدل 732260 حجم 0.3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماگ کوهنوردی پریموس مدل 732260 حجم 0.3 لیتر

Primus 732260 Mug 0.3 Litre

تماس بگیرید
فلاسک پریموس مدل 734492 ظرفیت 0.25 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک پریموس مدل 734492 ظرفیت 0.25 لیتر

Primus 734492 Flask 0.25 Litre

مدلفلاسک پریموس مدل 734492 ظرفیت 0.25 لیتر
دارای لیوان
امکان حفظ دما
خروجی آبفشاری
نوع دهانهپیچ
نوع عایقگاز
تماس بگیرید
ماگ پریموس کد 73792 ظرفیت 0.4 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماگ پریموس کد 73792 ظرفیت 0.4 لیتر

Primus 73792 Vacuum Mug 0.4 Litre

مدلماگ پریموس کد 73792 ظرفیت 0.4 لیتر
نوع دهانهپیچ
خروجی آبفشاری
دارای لیوان
نوع عایقگاز
امکان حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 0.35 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 0.35 لیتر

Primus TrailBreak Flask 0.35 Litre

مدلفلاسک پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 0.35 لیتر
خروجی آبپیچی
دارای لیوان
امکان حفظ دما
نوع دهانهپیچ
نوع عایقگاز
تماس بگیرید
فلاسک کوهنوردی پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 0.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کوهنوردی پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 0.5 لیتر

Primus TrailBreak Flask 0.5 Litre

مدلفلاسک کوهنوردی پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 0.5 لیتر
خروجی آبپیچی
امکان حفظ دما
نوع دهانهپیچ
نوع عایقگاز
دارای لیوان
تماس بگیرید
فلاسک کوهنوردی پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 1 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کوهنوردی پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 1 لیتر

Primus TrailBreak Camping Flask 1 Litre

مدلفلاسک کوهنوردی پریموس مدل TrailBreak ظرفیت 1 لیتر
نوع دهانهپیچ
امکان حفظ دما
خروجی آبپیچی
دارای لیوان
نوع عایقگاز
تماس بگیرید
فلاسک پریموس ظرفیت 0.35 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک پریموس ظرفیت 0.35 لیتر

Primus Vacuum Bottle 0.35 Litre

مدلفلاسک پریموس ظرفیت 0.35 لیتر
نوع دهانهپیچ
دارای لیوان
امکان حفظ دما
خروجی آبفشاری
تماس بگیرید
ماگ پریموس کد 737911 ظرفیت 0.3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماگ پریموس کد 737911 ظرفیت 0.3 لیتر

Primus 737911 Vacuum Mug 0.3 Litre

مدلماگ پریموس کد 737911 ظرفیت 0.3 لیتر
خروجی آبفشاری
دارای لیوان
امکان حفظ دما
تماس بگیرید
ماگ فلاسکی پریموس کد 737922 ظرفیت 0.3 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ماگ فلاسکی پریموس کد 737922 ظرفیت 0.3 لیتر

Primus 737922 Vacuum Mug 0.3 Litre

مدلماگ فلاسکی پریموس کد 737922 ظرفیت 0.3 لیتر
دارای لیوان
امکان حفظ دما
خروجی آبفشاری
تماس بگیرید
فلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 0.5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 0.5 لیتر

Primus Vacuum Bottle Flask 0.5 Litre

مدلفلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 0.5 لیتر
خروجی آبفشاری
دارای لیوان
نوع دهانهپیچ
نوع عایقگاز
امکان حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 0.75 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 0.75 لیتر

Primus Vacuum Bottle Flask 0.75 Litre

مدلفلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 0.75 لیتر
دارای لیوان
امکان حفظ دما
نوع عایقگاز
نوع دهانهپیچ
خروجی آبفشاری
تماس بگیرید
فلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 1 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 1 لیتر

Primus Vacuum Bottle Flask 1 Litre

مدلفلاسک کوهنوردی پریموس مدل Vacuum Bottle ظرفیت 1 لیتر
نوع دهانهپیچ
نوع عایقگاز
خروجی آبفشاری
دارای لیوان
امکان حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک پریموس مدل 73235 ظرفیت 0.35 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک پریموس مدل 73235 ظرفیت 0.35 لیتر

Primus 73235 Flask 0.35 Litre

مدلفلاسک پریموس مدل 73235 ظرفیت 0.35 لیتر
نوع دهانهپیچ
امکان حفظ دما
دارای لیوان
خروجی آبفشاری
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن