محصولات سایت

چادر متفرقه Tent Other

به فروشگاه اینترنتی چادر متفرقه اسپورت گشت خوش آمدید

چادر مسافرتی 6 نفره مدل Sayana
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر مسافرتی 6 نفره مدل Sayana

مدلچادر مسافرتی 6 نفره مدل Sayana
مناسب برایکمپینگ کوه نوردی طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت5 تا 6 نفره
جنس پارچهپلی استر
افزایش فضا داخلی
تماس بگیرید
چادر اضطراری یک نفره مدل shelter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر اضطراری یک نفره مدل shelter

مدلچادر اضطراری یک نفره مدل shelter
جنس پارچهنایلون
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
مناسب برایکوه نوردی
تماس بگیرید
چادر مسافرتی 2 نفره مدل تابستانی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر مسافرتی 2 نفره مدل تابستانی

مدلچادر مسافرتی 2 نفره مدل تابستانی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
تماس بگیرید
چادر مسافرتی 8 نفره ASIM کد 3
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر مسافرتی 8 نفره ASIM کد 3

ASIM Code 3 Travel Tent for 8 Persons

مدلچادر مسافرتی 8 نفره ASIM کد 3
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
مناسب برایکمپینگ کوه نوردی طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
تماس بگیرید
چادر مسافرتی 8 نفره ASIM کد 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر مسافرتی 8 نفره ASIM کد 2

ASIM Code 2 Travel Tent for 8 Persons

مدلچادر مسافرتی 8 نفره ASIM کد 2
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ کوه نوردی طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت4 تا 5 نفره
تماس بگیرید
چادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Ocean
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Ocean

Easy Camp Ocean Tent For 2 Persons

مدلچادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Ocean
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
تماس بگیرید
چادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Funster
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Funster

Easy Camp Funster Tent For 2 Persons

مدلچادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Funster
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
تماس بگیرید
چادر مسافرتی اضطراری یک نفره مدل Tube
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر مسافرتی اضطراری یک نفره مدل Tube

Tube Emergancy Tent

مدلچادر مسافرتی اضطراری یک نفره مدل Tube
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی کوه نوردی صخره نوردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهنایلون
تماس بگیرید
چادر 2 نفره پکینیو مدل C2001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره پکینیو مدل C2001

Pekynew C2001 Tent For 2 Person

مدلچادر 2 نفره پکینیو مدل C2001
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکوه نوردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
تماس بگیرید
چادر 8 نفره فنری طرح درختی کد 1090
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره فنری طرح درختی کد 1090

مدلچادر 8 نفره فنری طرح درختی کد 1090
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت8 تا 10 نفره
موجود نیست
چادر 8 نفره فنری کد 1080
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 8 نفره فنری کد 1080

مدلچادر 8 نفره فنری کد 1080
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت8 تا 10 نفره
افزایش فضا داخلی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 12 نفره فنری کد 1070
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 12 نفره فنری کد 1070

مدلچادر 12 نفره فنری کد 1070
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت10 تا 12 نفره
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر دو نفره مدل 1060
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر دو نفره مدل 1060

مدلچادر دو نفره مدل 1060
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
مناسب برایطبیعت گردی
موجود نیست
چادر دو نفره مدل 1050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر دو نفره مدل 1050

مدلچادر دو نفره مدل 1050
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایطبیعت گردی
موجود نیست
چادر دو نفره مدل 1040
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر دو نفره مدل 1040

مدلچادر دو نفره مدل 1040
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
مناسب برایطبیعت گردی
موجود نیست
چادر 12 نفره فنری کد 1030
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 12 نفره فنری کد 1030

مدلچادر 12 نفره فنری کد 1030
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
جنس پارچهپلی استر
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت10 تا 12 نفره
موجود نیست
چادر 12 نفره فنری کد 1020
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 12 نفره فنری کد 1020

مدلچادر 12 نفره فنری کد 1020
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
حداکثر ظرفیت10 تا 12 نفره
موجود نیست
چادر دو نفره Littl bear کد 1010
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر دو نفره Littl bear کد 1010

مدلچادر دو نفره Littl bear کد 1010
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
مناسب برایطبیعت گردی
افزایش فضا داخلی
موجود نیست
چادر محسن کد 4
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر محسن کد 4

Mohsen code 4 Travel Tent

مدلچادر محسن کد 4
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکوه نوردی طبیعت گردی
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
موجود نیست
چادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Comet 200
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Comet 200

Easy Camp Comet 200 Tent For 2 Persons

مدلچادر 2 نفره ایزی کمپ مدل Comet 200
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهپلی استر
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
چادر 2-3 نفره کوهنوردی Campsor مدل 001
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 2-3 نفره کوهنوردی Campsor مدل 001

مدلچادر 2-3 نفره کوهنوردی Campsor مدل 001
افزایش فضا داخلی
حداکثر ظرفیت2 تا 3 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
جنس پارچهپلی استر
مناسب برایکوه نوردی صخره نوردی طبیعت گردی
موجود نیست
چادر اضطراری ایس کمپ مدل Multi-Layer Reflective
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر اضطراری ایس کمپ مدل Multi-Layer Reflective

Ace Camp Multi-Layer Reflective Emergency Tent

مدلچادر اضطراری ایس کمپ مدل Multi-Layer Reflective
افزایش فضا داخلی
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی کوه نوردی
حداکثر ظرفیت1 تا 2 نفره
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 4 نفره شنگیوآن مدل SY-027
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره شنگیوآن مدل SY-027

Shengyuan SY-027 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره شنگیوآن مدل SY-027
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
موجود نیست
چادر 4 نفره شنگیوآن مدل SY-026
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چادر 4 نفره شنگیوآن مدل SY-026

Shengyuan SY-026 Tent For 4 Person

مدلچادر 4 نفره شنگیوآن مدل SY-026
حداکثر ظرفیت3 تا 4 نفره
افزایش فضا داخلی
جنس پارچهپلی استر
ضدآب (مقاوم در برابر باران)
مناسب برایکمپینگ طبیعت گردی
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اسپورت گشت Sport Gasht
فروشگاه اینترنتی اسپرت گشت به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم ورزشی، ست های ورزشی، تجهیزات سفر و کوهنودی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از تجهیزات ورزشی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. فروشگاه لوازم ورزشی اسپرت گشت با هدف ارائه جدید ترین محصولات ورزشی از قبیل، کفش های ورزشی، کیف و کوله، گرمکن و شلوار ورزشی، تی‌شرت تجهیزات جانبی کوه‌نوردی و سفر و دیگر محصولات ورزشی، از برند های معتبر دنیا مانند آدیداس، نایک، پوما، ریباک ،سالومون، اسیکس، ساکنی ، آندرآرمور و… با مجربترین مشاوران و کارشناسان ورزشی فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن